Rozšíření meteorologické stanice o speciální čidla a senzory

Rozšíření meteorologické stanice o speciální čidla a senzory

K registrační jednotce M4016-G3, která tvoří základ meteorologické stanice, lze díky jejím až 32 záznamovým kanálům a mnoha univerzálním vstupům připojit i čidla a senzory, které nepatří do standardní sestavy meteorologické stanice.

Těmito čidly mohou být například hydrologické senzory a sondy monitorující vedle stanice tekoucí potok či řeku, snímače pro sledování hladiny a vodivosti v přilehlém vrtu a mnoho dalších podobných aplikací.

Snímač vodivosti ESV11 konduktivita

Pro měření více teplot nabízíme rozšiřující měřící modul TEP06. Každý modul může obsahovat až 6 teplotních senzorů Pt100. Délka PUR kabelů k  jednotlivým senzorům je volitelná. K jedné stanici lze připojit více modulů TEP06 po sběrnici RS485.

Převodník teploty na RS485

Jednotlivé moduly TEP06 mohou být od stanice vzdáleny až stovky metrů. Moduly TEP06 se dodávají buď v hermetickém provedení s pevnou délkou kabelů mezi modulem a teplotním čidlem nebo v provedení se svorkovnicí, ke které si uživatel připojí buď své nebo námi dodané kabely s teplotními čidly Pt100. Hermetické provedení měřícího modulu má ve venkovním prostředí výhodu v odolnosti proti vlhkosti a snese i trvalé ponoření např. při měření teploty vody v různých hloubkách vodních nádrží.

Dokumenty: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál