Regulace tlaků a průtoků ve vodovodním řadu

Častým požadavkem provozovatele vodovodních sítí je snižovat tlak v určité části vodovodního řadu v nočních hodinách, o svátcích a mimo denní odběrná maxima a tím snižovat ztráty způsobené netěsnostmi tohoto řadu.

Řídící jednotka – telemetrická stanice M4016-RV obsahuje programový modul, který umí pomocí dvou solenoidních ventilů řídit otevírání či přivírání velkého regulačního ventilu zapojeného do vodovodního řadu. Jednotka M4016-RV neustále porovnává aktuální tlak či průtok s žádanou hodnotou a podle velikosti regulační odchylky řídí regulační ventil. Žádaná hodnota může být do přístroje zadána jak ve tvaru konstanty, tak ve tvaru křivek a to různě pro dny pracovní a sváteční. Regulace tlaků a průtoků podle denních křivek, regulační ventil Nastavenou hodnotu lze měnit i na dálku přes internet a GPRS datovou síť nebo příkazovou SMS z mobilního telefonu.

Kromě řízení tlaku může být jednotka M4016-RV použita také pro regulaci průtoku. I zde lze řízení provádět podle předem připravených denních křivek.

Všechny funkce a činnosti telemetrické stanice M4016 zůstaly zachovány, tj., jednotka současně vedle řízení pracuje jako datalogger a změřené hodnoty včetně zaznamenané regulační odchylky odesílá v pravidelných intervalech na server.

Regulace tlaků a průtoků podle denních křivek, regulační ventil

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
Datasheet
Manuál
Manuál