TM4 - vyhodnocovací modul pro půdní tenzometry

TM4 Vyhodnocovací modul pro půdní tenzometry TMS11A

Základní popis

Vyhodnocovací modul TM4 koriguje absolutní tlak získaný z půdních tenzometrů TMS11A o hodnotu atmosférického tlaku vzduchu. Senzor atmosférického tlaku vzduchu je umístěn v modulu TM4. Výsledný vypočítaný podtlak-přetlak v půdě předává do připojené záznamové jednotky (dataloggeru) přes sběrnici RS485.

Spolu s hodnotami korigovaných tlaku připojených půdních tenzometrů lze z vyhodnocovacího modulu TM4 vyčítat i teploty půdy měřené jednotlivými půdními tenzometry, teplotu uvnitř vyhodnocovacího modulu TM4 a atmosférický tlak vzduchu.

K jednomu modulu TM4 lze současně připojit až 4 tenzometry TMS11A. Délka připojovacího kabelu mezi tenzometrem a modulem může být až 15 m.

Elektrické připojení modulu TM4 k jednotkám FIEDLER

Vyhodnocovací modul TM4 se přes napájecí a komunikační kabel připojuje k záznamovým jednotkám FIEDLER, které jsou vybaveny sériovým rozhraním RS485 (jednotky M4016, STELA, H1, H7, Q2, H40, ...).
Proudový odběr modulu TM4 na svorce +Unap nepřesahuje 5 mA a prakticky nezatěžuje napájecí zdroj v záznamové jednotce, protože napájení modulu probíhá jen po krátkou dobu s četností danou nastaveným intervalem měření.   

 

zapojení kabelu TM4

Technické parametry

Napájecí napětí: 6...14 VDC / Imax<5 mA

Datový výstup: RS485 (FINET, Modbus RTU)

Obsazení vnitřních kanálů:
     K1 až K4: změřený a výpočtem korigovaný sací tlak půdy na vstupech 1 až 4

     K5 až K8: teplota půdy z tenzometrů na vstupech 1 až 4

     K9: atmosférický tlak vzduchu měřený  modulem TM4

     K10: teplota uvnitř modulu TM4

Počet vstupů pro připojení TMS11A: 4

Doba odezvy od zapnutí napájení: <1 s

Rozsah pracovních teplot: -30 až +50 °C

Rozměry (bez držáku): 90 x 80 x 30 mm

Hmotnost: (bez držáku): 440 g

Krytí: IP66

Dokumentace: 
Aplikace
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H7
Datasheet
Datasheet