Měření vybraných veličin ve vodních nádržích a v rybnících

Měření vybraných veličin ve vodních nádržích a v rybnících Mnoho našich stanic M4016-G3 našlo uplatnění také při monitorování kvalitativních parametrů vody a výšky hladiny ve vodních nádržích a v rybnících. Provozovateli takovýchto měřících systémů jsou například:

  • Hydrobiologický ústav
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Povodí Vltavy s.p.
  • Zemědělská vodohospodářská správa
  • a další

Některé aplikace jsou svým provedením i dosti zajímavé. Instalovali jsme například měřící stanici na vodním díle Římov, která měří teploty až do hloubky 40 m a pomáhá tak obsluze určit optimální hloubku vhodnou k odběru vody zásobující úpravnu pitné vody v Plavu.

Měření vybraných veličin ve vodních nádržích a v rybnících Zemědělská vodohospodářská správa pomocí stanic M4016 kontinuálně monitoruje několik vodních nádrží. Využívá přitom naše pH metry ESP11 a konduktometry ESV11, které lze přímo připojit k jednotkám M4016-G3 a lze je z těchto jednotek také pravidelně kalibrovat.

Kromě těchto obvyklých měření nabízíme také dodání a připojení speciálních čidel. Podrobnosti můžete konzultovat na našem emailu info@fiedler-magr.cz

 

 

Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál