ESKO12 - optický snímač rozpuštěného kyslíku ve vodě

Tyčový snímač rozpuštěného kyslíku ESKO12

 

 • Luminiscenční optická metoda měření koncentrace rozpuštěného kyslíku
 • Přesné měření bez potřeby pravidelné kalibrace
 • Při měření snímač nespotřebovává kyslík a proto nevyžaduje proudění vody okolo snímače
 • Tyčový snímač ESKO12 i závěsný sní-mač používají stejný senzor S423/C/OPT
 • Rychlá instalace tyčového snímače ESKO12 do správné polohy pomocí stavitelného nerezového držáku DE2
 • Závěsné provedení snímače s čidlem S423/C/OPT a kabelem dlouhým 10 m
 • Komunikační rozhraní RS485 pod protokolem Modbus RTU kompatibilní   s jednotkami FIEDLER
 • Interní čidlo pro měření teploty vody
 • Napájecí napětí v širokém rozsahu od 10 do 24V DC

 

 

 

 

Princip optického měření rozpuštěného kyslíku

Snímač ESKO12 pracuje na principu měření intenzity záření na luminiscenční vrstvě měřící hlavice snímače vyvolané krátkým světelným impulsem o vysoké energii generovaným elektronikou snímače. Atomy kyslíku pohlcují energii impulsu, která by jinak byla vyzářena ve formě fotonů atomy luminoforu a proto je koncentrace rozpuštěného kyslíku v měřeném roztoku nepřímo úměrná změřené intenzitě luminiscenčního záření.
Snímač pravidelně měří také intenzitu od luminoforu odraženého světla o nízké energii (ta nevyvolává luminiscenci) a tuto změřenou hodnotu používá při vlastní autokalibraci snímače.
 Na rozdíl od elektrochemických snímačů Clarkova typu tak optické snímače nevyžadují pravidelné kalibrace, není u nich potřeba měnit elektrolyt ani čistit chemicky opotřebovanou anodu a v neposlední řadě nevyžadují ani proudění roztoku okolo měřící hlavice, protože nespotřebovávají při měření žádné atomy kyslíku.

Aplikace

Tyčový snímač ESKO12 a závěsný snímač S423/C/OPT jsou určeny pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě. Robustní mechanické provedení je předurčuje zejména pro trvalé sledování koncentrace kyslíku v mnoha oblastech vodního hospodářství:

 • Čistírny odpadních vod
 • Technologické procesy v průmyslové výrobě
 • Monitorování vody potoků a řek
 • Rybářství

Charakteristika

 • Snímače se do měřeného média umisťují pod sklonem (30 až 45 stupňů) aby nedocházelo k nahromadění plynů na povrchu luminiscenční měřící hlavice (sklon zabraňuje vzniku vzduchové kapsy u luminoforu). 
 • Luminiscenční způsob měření nespotřebovává při měření kyslík a proto snímač nevyžaduje proudění měřeného média okolo měřící hlavice.
 • Na rozdíl od obvykle používaných Clarkových elektroche-mických snímačů není u optického snímače  potřeba měnit elektrolyt a nedochází k postupnému rozpadu anody vlivem probíhajících chemických reakcí.
 • Snímač nevyžaduje kalibraci uživatelem (při každém měření probíhá automatická autokalibrace). Pouze jednou za rok je doporučeno ověřit správnost měřené hodnoty jiným spolehlivým oxymetrem a případnou korekci nastavit v připojené záznamové jednotce.
 • Po 2-3letech provozu může dojít k vyčerpání luminoforu ve výměnné měřící hlavici. Nasazením nové měřící hlavice se opět obnoví správná funkce snímače.
 • Nastavitelná adresa snímače dovoluje připojit k jedné sběrnici RS485 až 12 snímačů ESKO12

Tyčový snímač ESKO12

Snímač rozpuštěného kyslíku ESKO12 s držákem DE2

Nejčastější mechanické provedení snímače rozpuštěného kyslíku pro čistírny odpadních vod. Tyčový snímač lze snadno instalovat pomocí držáku DE2 na zábradlí aktivační nádrže nebo na hranu nádrže.  

Snímač ESKO12 zahrnuje nerezový trubkový držák a měřící sondu S423/C/OPT se zkráceným kabelem tak, aby se celý kabel vešel do trubkovédo držáku. Součástí snímače ESKO12 je také konektorová redukce M12/Amphenol-7 na horním konci trubkového držáku.

Snímač ESKO12 se dodává včetně propojovacího kabelu o délce 3 m, který je na jedné straně končený 7 pinovým konektorem Amphenol-7 s vysokým krytím IP67 a jehož druhá strana je volná. Délka propojovacího kabelu může být prodloužena až na 500 m.

Nerezová trubka snímače ESKO12 o průměru 40 mm může být na vyžádání dodána v délkách od 500 mm do 4000 mm. 

 

Detail konektorového připojení tyčového snímače ESKO12 s konektorem Amphenol-7:

Detail konektorového připojení snímače ESKO12

 

Zapojení pinů konektoru tyčového snímače ESKO12:

 

1  +Unap (hnědý)
2  NC
3  NC
4  NC
5  RS485-B (modrý)
6  RS485-A (černý)
7  GND (bílý)

 

Zapojení pinů konektoru tyčového snímače ESKO12 (rok výroby 2021 a starší):

 

1  +Unap (červený)
2  NC
3  NC
4  NC
5  RS485-B (zelený)
6  RS485-A (žlutý)
7  GND (černý)

 

Zapojení pinů propojovacího kabelu KPE-x:

 

1  +Unap (hnědý)
2  NC
3  stínění (černý)
4  NC
5  RS485-B (bílý)
6  RS485-A (žlutý)
7  GND (zelený)

 

Držák DE2

Tyčový snímač ESKO12 se obvykle připevňuje do měřícího místa pomocí nastavitelného nerezového držáku DE2.

držák DE2

Držák DE2 je dvoudílný a kromě nastavení sklonu umožňuje také posunovat snímačem v držáku například podle aktuální výšky hladiny vody nebo při čištění snímače od hrubých nečistot.

 

Závěsný snímač S423/C/OPT

Závěsný snímač je ve standardním provedení dodáván s kabelem o délce 10 m, který má na konci osazený 5 pinový průmyslový konektor M12/5F.

Při zavěšení snímače za kabel je potřeba zajistit také šikmé umístění snímače tak, aby na měřící hlavici čidla S423 neulpívaly vzduchové bubliny.

Snímač rozpuštěného kyslíku ESKO12 

 

Zapojení pinů konektoru závěsného snímače S423/C/OPT:

 

1 +Unap (hnědý)

2 GND (bílý)

3 RS485-A (černý)

4 RS485-B (modrý)

5 stínění (bílý)

 

 

Zapojení pinů konektoru závěsného snímače S423/C/OPT (rok výroby 2021 a starší):

 

1 +Unap (červený)

2 GND (černý)

3 RS485-A (žlutý)

4 RS485-B (zelený)

5 stínění (černý)

 

 

Rozměry závěsného snímače S423/C/OPT:

Rozměry snímače ESKO12-Z

Luminoforová hlavice CAP423

Výrobcem doporučená doba pro výměnu hlavice snímače činí 1 až 3 roky v závislosti na stupni vyčerpání luminoforové vrstvy. Ta nesmí nikdy přijít do styku s organickými rozpouštědly jako jsou aceton, chloroform, benzen a toluen. Stejně tak plynný chlór může hlavici nenávratně poškodit a ovlivnit tak přesnost měření.

CAP232 luminoforová hlavice

Hlavice s luminoforem je na těle snímačem našroubovaná a proto je výměna hlavice  poměrně jednoduchá. Po každé výměně hlavice je doporučeno provést kalibraci snímače.

Výměna hlavice snímače ESKO12

 

Základní parametry
ParametrHodnota
Měřící metodaoptické měření vybuzené luminiscence
Měřící rozsah0,00 až 20,00 mg/l
Přesnost+/-0,1mg/l
Rychlost odezvydosažení 90% hodnoty za < 60 sec
Četnost měřenímin 1 měření/sec
Pracovní teplotní rozsah-10 až +60 °C
Maximální pracovní tlak5 bar
Rozměry ESKO12 (průměr x délka)40 x 1750 mm
Materiál snímačenerezová ocel, Tecaform
Průměr luminoforu měřící hlavice10 mm
Hmotnost tyčového snímače ESKO122200 g
Hmotnost závěsného snímače ESKO12-Z1150 g
Délka kabelu snímače ESKO12-Z10 m, konektor M12
Napájecí napětí12 až 24 V DC
InterfaceRS485, protokol Modbus RTU
Teplotní kompenzaceinterní NTC
KrytíIP68

Basic technical parameters

ParameterValue
Measuring methodoptical measurement of excited luminescence
Measuring range0,00 to 20,00 mg/l
Measurement accuracy+/-0,1mg/l
Response speedreaching 90% of the value in <60 sec
Measurement frequencymin 1 measurement / sec
Working temperature range-10 to +60 °C
Maximum working pressure5 bar
Dimensions ESKO12 (diameter x length)40 x 1750 mm
Sensor materialnerezová ocel, Tecaform
Diameter of the phosphor of the measuring head10 mm
Weight of rod sensor ESKO122200 g
Weight of the ESKO12-Z pendant sensor1150 g
Sensor cable length ESKO12-Z10 m, conenctor M12
Power voltage12 to 24 V DC
InterfaceRS485, protocol Modbus RTU
Temperature compensationinternal NTC
CoverIP68
Dokumentace: 
Datasheet
Datasheet
Manuál
Manuál
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál