Způsoby varování při zvýšených vodních stavech

Všechny varovné limnigrafické stanice obsahují vestavěný GSM/GPRS modul. Tento modul je z hlediska úspory napájecích zdrojů za normální situace vypnutý a zapíná se pouze po dobu pravidelné datové relace ze stanice na server.

Varování pomocí SMS

Dojde-li však ke změření zvýšené vodní hladiny, k překročení gradientního alarmu, k detekci přívalového deště a pod, přihlásí stanice okamžitě do GSM sítě a odešle na přednastavená telefonní čísla varovné SMS s textem předem nastaveným (například: Loučky-Jez 24.6.2008 22:17 Ve stanice Loučky byl překročen 1.SPA a hladina dosahuje 251 cm).

Do stanice lze uložit až 16 telefonních čísel, které mohou být dále sdružovány do skupin. Méně významné SMS tak lze odesílat např. skupině 1. a teprve informaci o kritické situaci směřovat skupině 3. obsahující všechny účastníky „telefonního seznamu“ ve stanici. Stanice umožňuje nastavit až 30 varovných SMS. Vybrané osoby tak lze informovat nejen o nárůstu sledované veličiny ale i o jejím poklesu.

Upozornění pomocí e-mailu a aktuálních grafů

týdenní graf stanice na serveru www.hladiny.cz Stanice předávají všechna změřená data na server, kde se z nich ihned vytvoří graf přístupný klientům přes webový prohlížeč nebo přes mobilní telefon. Aby byly tyto grafy co nejvíce aktuální, obsahuje programové vybavení telemetrická stanice M4016-G3 službu, která po dobu trvání zvýšené vodní hladiny zajišťuje předávání dat na server ve zkráceném časovém období, obvykle 15 až 30 minut.

Další speciální služba serveru automaticky rozešle e-maily na předem připravené adresy, překročí-li některá měřená hodnota přednastavené meze. Obdobně lze upozornit například na nízké napájecí napětí akumulátoru ve stanici, na výpadek v pravidelných datových přenosech ze stanice na server, na poruchu měřícího čidla apod.

Dokumenty: 
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Související produkty: