Reference

Dosud bylo instalováno v České republice i v zahraničí více než 10.000 našich měřících a řídících jednotek. Většina z nich slouží pro měření průtoků, hladin a pro sledování kvalitativních parametrů vody nebo pro řízení malých domovních ČOV. Více jak 7.500 takovýchto stanic obsahuje GSM komunikační modul a denně se hlásí na naše servery nebo na servery svých provozovatelů s novými daty. Tomu odpovídá i velký počet uživatelů našich přístrojů. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny jen provozovatelé s větším počtem stanic nebo zajímavé instalace a netradiční využití našich stanic v praxi.  

1. Vodohospodářské společnosti

Měření průtoku - Parshallů žlab

1.sčv a.s.

Společnost provozuje převážně stanice STELA na vodoměrných a předávacích šachtách. Jednotky M4016 řídí a monitorují technologii ČOV.

Aquaconsult spol. s r.o.

Několik desítek telemetrických stanic provozuje tato společnost pro monitorování a řízení ČOV, ČS a VDJ.

ČEVAK, a.s.

Stovky stanic typu M4016, H1, STELA a H40 provozuje tato dominantní jihočeská vodohospodářská společnost na svém vlastním serveru. Kromě sledování hladin ve vrtech a průtoků v měrných šachtách zde několik stanic M4016-RV řídí podle denních křivek tlak ve vodovodním řadu a přispívá tak jak k úsporám vody, tak ke snižování výskytu poruch.

CHEVAK Cheb, a.s.

Provozovatel používá telemetrické stanice STELA pro monitorování průtoků a tlaků ve vodovodním řadu. Data ze serveru se automatický předávají do stávajícího dispečerského systému provozovatele.

Královéhradecká provozní a.s.

Vodoměrné šachty, ČOV i vrty sledují u této společnosti stanice M4016 i STELA.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Provozovatel pražské kanalizační sítě využívá stanice M4016 pro měření hladin a průtoků odpadních vod a malé stanice STELA pro sběr dat ze srážkoměrů.

Ostravské vodovody a kanalizace a.s.

Tato významná organice používá zejména telemetrické stanice M4016 pro monitorování stokové sítě odpadních vod.

Radouňská vodohospodářská společnost a.s.

Řízení a monitorování malých ČOV obstarávají telemetrické stanice typu M4016.

Středočeské vodárny a.s.

Převžně vodoměrné šachty sledují u této společnosti malé telemetrické stanice H1 a STELA.

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Telemetrické stanice M4016 jsou používány pro monitorování a řízení malých ČOV.

VaK Náchod, a.s.

Několik desítek telemetrických stanic založených převážně na Hydro-Loggerech H1 sleduje VDJ a měrné šachty. 

VaK Nymburk, a.s.

Monitoring a řízení ČOV - založeno převážně na stanicích M4016-G3

VaK Pardubice, a.s.

Převážně pro měření odtoku z malých ČOV používá tato společnost desítky stanic M4016-G3. 

VaK Vyškov, a.s.

Provozovatel používá větší počty stanic STELA a M4016 pro sledování průtoku pitné vody. 

VAS Jihlava, a.s.

Stanice STELA se používají při měření průtoků a tlaků ve vodoměrných šachtách.

VHS Benešov, s.r.o.

Několik desítek telemetrické stanice typu M4016 řídí technologii ČOV a ČS nebo měří proteklé objemy. Všechny stanice využívají datahosting na serveru.

VHS Sitka, s.r.o.

Stanice STELA se používají při měření ve vodoměrných šachtách. Data ze stanic zpracovávají ve svém stávajícím dispečinku.

Vodárna Plzeň, a.s.

Převážně telemetrické stanice M4016-G3 a STELA používá tato významná vodohospodářská společnost při monitorování a řízení technologie ČOV, ČS a ÚV.

Vodárenské sdružení Bechyňsko

Malé telemetrické stanice STELA a H1 měří průtoky a tlaky v šachtách a hladiny ve VDJ.

Vodos Kolín

Stanice typu Hydro Logger H1, Stela a M4016 jsou používány pro monitorování malých ČOV a vodoměrných šachet

VS Chrudim, a.s.

Desítky telemetrických stanic je u této společnosti používáno při měření průtoků a tlaků ve vodoměrných šachtách. Několik stanic M4016-CS3 řídí a monitoruje čerpací stanice odpadních vod.

 

2. Monitorování a řízení vodohospodářských objektů měst a obcí

Několik desítek měst a obcí, které provozují ve vlastní režii vodovodní a kanalizační síťě, používají pro sledování hladin, tlaků a průtoku stanice H1, M4016 nebo STELA. Mezi tyto obce patří například:

Bohdalovice, Brtnice, Buková Hora, České Petrovice, Čkyně, Davle, Dešná, Dolní Břežany, Dolní Třebonín, Drhovle, Dubenec, Huntířov, Kájov, Kostelec nad Č.Lesy, Kostomlaty, Kublov, Lipinka, MěVaK Vrchlabí, Měšín, Omlenice, Putim, Raduň, Rohatsko, Řožmitál na Š., Říčany, Smrk, Stará Ves, Světlík, Štěchovice, Tršice, Vlachovo Březí, Volyně, Zbýšov, Zlatá Koruna, Zlončice ... 

 

3. Výzkumné ústavy, vysoké školy a správa NP

Pro HBU postavená meteorologická stanice plavoucí na hladině Aquatest, a.s.

Většinou vodoměrné stanice M4016-G3 napájené pouze z akumulátorů používají pro své zakázky pracovníci této organizace. Několik takovýchto stanic je také instalováno v Moldávii jako součást místního varovného protipovodňového systému (LVS).

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., HBU

Při měření odtoků z jezer (Čertovo, Plešné,...) a při monitorování kvalitativních parametrů vodních nádrží již mnoho roků používá Hydrobiologický ústav telemetrické stanice M4016-G3. Zajímavá je například i instalace meteorologické stanice umístěné na konstrukci plovoucí na hladině vodní nádrže Římov.

DHI, a.s.

Pro pořizování dat následně vstupujících do SW modelů jsou u této společnosti používány stanice M4016-G3. Jedná se o hladinoměry, průtokoměry i o srážkoměrné stanice.

ENKI, o.p.s.

Velké množství čidel a senzorů je připojeno ke 32- kanálovým meteorologickým stanicím M4016-G3, které pořizují na odlišných lokalitách referenční data pro jejich následné matematické zpracování ve vyvíjeném SW modulu.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Desítky telemetrických stanic instalovali sami zaměstnanci PřF na mnoha místech nejen v naší republice. Hustá síť vodoměrných stanic je například umístěna v NP Šumava v okolí Modravy nebo okolo řeky Blanice. Meteorologické stanice pracují v horách Kyrgyzstánu nebo v jihoamerickém Peru.

Mendelova univerzita v Brně

Několik desítek stanic monitoruje hladiny a teploty podzemních i povrchových vod. Mendelova univerzita používá zejména přesné 6 kanálové záznamníky teplot typu MINILOG.

Správa NP a CHKO Šumava

Vodoměrné a meteorologické stanice založené na jednotkách M4016-G3 jsou instalovány na mnoha místech NP Šumava. Kromě průtoků stanice měří na většině míst také vodivost a pH vody.

Pro širokou vodáckou veřejnost je například důležitá instalace vodoměrné stanice na Soumarském mostě v souvislosti se zákazem splouvání Vltavy při nízkém vodním stavu. Stanice měří výšku hladiny a aktuální změřená data jsou volně přístupná na stránkách Správy NP a CHKO Šumava i na našem serveru www.hladiny.cz.

Univerzita Palackého v Olomouci

Několik meteorologických a vodoměrných stanic jsme instalovali pro 2 katedry této univerzity.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

Zajímavé aplikace stanic M4016-G3 při výzkumu srážkových bilancí a odtokových poměrů jsou používány tímto ústavem převážně v oblasti Šumavy.

VÚMOP, v.v.i.

Desítky stanic M4016 využívá Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy převážně při měření odtoků ze sledovaného území nebo při monitorování množství vody prosakující do meliorační sítě.

VÚV T.G.M., v.v.i.

Několik telemetrických stanic M4016-G3 tohoto Výzkumného ústavu je instalováno v Krkonoších, kde měří průtok na malých vodních tocích.

Zemědělská fakulta JU v Č. Budějovicích

Několik desítek stanic M4016-G3 používá Zemědělská fakulta JU pro měření vybraných veličin u pěstebních ploch, pro měření odtoků z vytyčených území, pro měření kvality vody v rybnících a v několika dalších aplikacích.

 

4. Stanice pro ČHMÚ a podniky Povodí

Limnigraf instalovaný pro Povodí Vltavy s.p. Vodoměrné stanice

Na základě negativních zkušeností se spolehlivostí v minulosti instalovaných hlásných stanic a s požadavkem na zahušťování měrné sítě bylo po velkých povodních v roce 2002 vypsáno Českým hydrometeorologickým ústavem výběrové řízení na nové vodoměrné stanice, kterého jsme se s úspěchem zúčastnili.

Do současné doby jsme dodali pro ČHMÚ a podniky Povodí několik set stanic M4016-G3. Stanice jsou intalované  převážně na hlásných profilech kategorie A. data z těchto stanic jsou aktualizována v intervalu 15 až 30 minut a jsou přístupná jak na webových stránkách těchto organizací, tak některé z nich i na volně přístupném serveru www.hladiny.cz. Zajímavou a užitečnou funkcí serveru je například automatické sdílení aktuálních dat z jednotlivých stanice mezi dispečinky ČHMÚ a Povodím Vltavy s.p.

Sledování hladiny podzemní vody ve vrtech

Kromě vodoměrných stanic na vodních tocích jsme převážně pro ČHMÚ ale i pro mnoho dalších zákazníků instalovali přes 750 telemetrických stanic STELA a H40G a zhruba 250 záznamových stanic pro monitorování hladiny podzemní vody ve vrtech. Stanice typu STELA a H40G předávají data na server pouze jednou denně a i proto mohou pracovat bez výměny baterie déle než 5 roků (H40G déle než 10 roků).

 

5. Varovné protipovodňové systémy, varovné hlásiče (LVS)

Lokální varovný protipovodňový systém v Protivíně Prakticky stejné vodoměrné stanice jaké instalujeme na hlásné profily vodoměrných stanic ČHMÚ a podniků Povodí, nabízíme i obcím a městům při budování lokálních varovných protipovodňových systémů (LVS). Vedle mnoha set vodoměrných stanic jsme instalovali nebo dodali i mnoho varovných srážkoměrných stanic. Oba typy stanic pracují jako automatický hlásič mimořádné události vybranému okruhu osob. Jedním z 15-ti adresátů varovných SMS může být například i systém stanic veřejného rozhlasu.

Lokální výstražné systémy měst a obcí (LVS)

Dosud jsme dodali nebo sami instalovali více než 1 000 lokálních varovných hladinoměrných i srážkoměrných stanic pro mnoho měst a obcí - například: Blatná, Blučina, Borohrádek, Dačice, Dolní Branná, Dvůr Králové, Golčův Jeníkov, Hodonín, Horažďovice, Chlumec n/Cidlinou, Chavlcov, Jihlava, Kralupy n/Vltavou, Králíky,  Libchavy, Lišov, Moravský Beroun, Moravský Krumlov, Nová Bystřice,  Olešnice v Orlických Horách, Olomouc, Prachatice, Prostějov, Protivín, Přeštice,  Příbram, Radotín, Rožnov pod Radhoštěm, Rychnov nad Kněžnou, Senice na Hané, Světlá nad Sázavou, Svitavy, Trutnov, Třeboň, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Vlachovo Březí, Zlín, Zvole a mnoho dalších. Více informací o rozmístění stanic LVS a aktuální data z těchto stanic najdete na našem volně přístupném serveru  www.hladiny.cz.

Varovný systém pro plzeňský kraj

V roce 2012 jsme dodali 75 telemetrických stanic typu M4016-G doplněné o srážkoměry SR03/V a SR02/V pro vybudování varovného protipovodňového systému v plzeňském kraji.

 

6. Průmyslové a jiné reference

Malá část našich stanic je využívána v průmyslových provozech při měření průtoků, počtu výrobků, teplot a tlaků, při regulaci pH a pod. Mezi uživatele našich stanic patří zejména tyto společnosti: Čepro a.s., HBSW a.s.,Robert Bosch, s.r.o., Skanska CS a.s., ŠKO-ENERGO s.r.o. a několik menších firem a společností.