Dobré zprávy obrazem

Průmyslové aplikace

Průmyslové aplikace

Autonomní řídící a monitorovací systémy pro chemický a potravinářský průmysl, přístroje pro měření elektrochemických vlastností vody, měření hladin, průtoků a objemů, sledování chodů a poruchových stavů, parametrizace přes internet.

Průmyslové aplikace

Průmyslové aplikace

Telemetrická stanice M4016-G3 používá pro měření teplot a mnoha dalších fyzikálních veličin až 32 záznamových kanálů přístupných přes internet formou datahostingu na serveru výrobce stanice.

Industrial applications

Industrial applications

Telemetrická stanice M4016-G3 používá pro měření teplot a mnoha dalších fyzikálních veličin až 32 záznamových kanálů přístupných přes internet formou datahostingu na serveru výrobce stanice.

Průmyslové aplikace