Stojan pod srážkoměr 500cm2 S301

Stojany S301 a S201 jsou rčeny pro snadnou a pohodlnou instalaci vybraného typu srážkoměru do vodorovné polohy 1 m nad okolní terén. Stojany jsou zhotoveny z nerezového materiálu a svou robustní konstrukcí zajišťují stabilní a uchycení srážkoměru i při silném větru. 

Součástí dodávky stojanu může být i betonová dlaždice o rozměrech 50 x 50 cm, která díky své hmotnosti pevně fixuje srážkoměr i při silném větru. Dlaždice se zapustí do terénu tak, aby její horní hrana splývala s terénem - boky jsou pak drženy okolní půdou.

Součástí dodávky stojanu je také sada montážních nerezových vrutů jak pro samotné uchycení srážkoměru ke stojanu, tak pro přidělání stojanu k betonové dlaždici či k jinému pevnému základu v místě instalace.

Výška stojanu je pro každý typ srážkoměru jiná a zajišťuje, že po instalaci bude horní hrana srážkoměru umístěna obvyklých 100 cm nad okolním terénem. Pro některé aplikace, například při instalaci srážkoměru na plochých střechách, kde není možno provést fixaci betonové dlaždice, je výhodné použít nižší výšku stojanu, která zabezpečuje vyšší stabilitu instalovaného srážkoměru. Takovýto zkrácený stojan je zobrazen i na horním obrázku.   

Každý typ stojanu může být navíc vybaven držákem pro registrační a telemetrickou stanici. Obvykle se srážkoměry instalují s malou telemetrickou jednotkou H2 nebo STELA.

Stojan pod srážkoměr 500cm2 S301

Typy stojanů

Pro každý typ srážkoměru je určen jiný typ stojanu. Je to dáno jednak rozdílným typem uchycení jednotlivých srážkoměrů a dále jejich různou konstrukční výškou, má-li být dodržena výška horní hrany 100 cm nad terénem.

Stojan S201 je určen pro srážkoměry typu SR02.

Stojan S301 je určen pro srážkoměry typu SR03.

Soubory ke stažení: