Náklady na provoz telemetrické stanice

Celkové provozní náklady se skládají z nákladů za datahosting a z plateb za datové přenosy.

Náklady na datahosting

Datahosting je zpoplatněn částkou 100,- Kč stanici/ měsíc a to pouze pro prvních 20 stanic. Další stanice provozované u jednoho uživatele nad tento počet jsou zdarma.

Vodárenským společnostem a uživatelům s více stanicemi poskytujeme individuální slevy.

Náklady na datové přenosy

Provozní náklady za datové přenosy závisí na množství přenášených dat a typu použité SIM karty. Provozovatel může do stanice vložit svoji paušální nebo předplacenou SIM kartu s povolenými datovými přenosy nebo může objednat spolu s telemetrickou stanicí i dlouhodobou zápůjčku SIM karty typu FMO2 s tarifem M2M od O2 u výrobce stanic. 

Paušální SIM karty obvykle obsahují i přednastavený objem dat, který je zahrnut v základním paušálu. SIM karty typu FMO2 mají přednastavený měsíční objem dat 1 MB a i s paušálem stojí 40,- Kč/ měsíc. Více než 90 % ze všech stanic, které předávajících data na server, tento přednastavený datový limit nevyčerpá (obvyklý denní objem dat přenášených ze stanice se pohybuje od 10 do 30 kB v závislosti na počtu zaznamenávaných kanálů, nastavené četnosti měření a nastavené četnosti datových relací na server).

 

Dokumenty: