Měření hladiny a teploty spodní vody ve vrtech, dálkový sběr dat, telemetrie

Sledování hladiny ve vrtu, výška hladiny, podzemní voda, monitoring

Malá telemetrická stanice STELA-3 nebo Hydrologgery H40 či H1 jsou velmi vhodné přístroje pro sběr dat z objektů bez síťového  napájení a všude tam, kde stačí předávání naměřených dat na server v delších, obvykle v jednodenních intervalech (po dosažení přednastavených mezních hodnot se aktivuje přenos dat i varovných SMS okamžitě).

Přesně takovými objekty jsou vrty, u kterých se má dlouhodobě monitorovat výška hladiny a případně teplota a konduktivita vody.

Doposud jsme odběratelům dodali přes 1000 měřících sestav složených ze stanice STELA či H40 a z ponorného tlakového snímače hladiny. Součástí dodávky je i nerezový držák pro stanici a pro přebytečný kabel od sondy. Mezi uživatele těchto malých telemetrických sestav patří ČHMU, společnosti vodovodů a kanalizací a další firmy zajišťující měření ve vrtech pro koncové zákazníky.

Měření hladin ve vrtech včetně dálkového sběru dat

Charakteristické vlastnosti uvedené měřící sestavy lze shrnou do následujících bodů:

  • Doba provozu až 8 roků bez výměny baterií při každodenním předávání dat na server prostřednictvím GSM/GPRS sítě.
  • Úzké robustní pouzdro z nerezové oceli, vysoké krytí umožňuje trvalé umístění přístroje uvnitř vrtu
  • Nízké provozní náklady dané malým objemem přenášených dat. Průměrné náklady za přenesená data /měsíc /stanici činí 8,- až 10,- Kč.
  • Podpora při vizualizaci dat na serveru. Kromě grafu zanoření sondy lze zobrazit i vzdálenost kladiny od zhlaví vrtu a nadmořskou výšku hladiny ve vrtu.
  • Pomocí virtuální stanice lze rychle vzájemně porovnávat kolísání hladin ve vybraných vrtech
  • Plná parametrizace stanice přes internet prostřednictvím webového prohlížeče a programu MOST.
  • Naprosto bezúdržbový provoz šetří mzdové i provozní náklady
  • Nízká pořizovací cena za sestavu.

Vedle osvědčené stanice STELA se při měření hladin a teplot ve vrtech nově uplatňujě i moderní sestava H40-TSH22, která může být i v provedení s GSM/GPRS datovým modulem. Tato kompaktní (průměr Hydro-Loggeru H40 je pouhých 40 mm) a cenově výhodná sestava se vyznačuje extrémně dlouhou dobou provozu bez výměny napájecí baterie (až 10 let při pravidelném předávání změřených dat na server v internetu).

Dokumenty: 
Ceníky
Datasheet
H40
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál
H40
Manuál
Manuál