Předávání změřených dat z databáze do stávajících dispečerských programů

Provozuje-li uživatel našich telemetrických stanic M4016-G3, STELA nebo HYDRO-LOGGER H1 svůj vlastní stávající dispečink a chce v něm zpracovávat i data z těchto našich stanic, pak lze po každé datové relaci ze stanice na náš server vytvořit na tomto serveru datový soubor a ten automaticky odeslat na server uživatele pomocí FTP nebo SCP, kde budou tato data následně zařazena do stávající databáze dispečinku. Touto formou provozujeme sběr dat pro mnoho vodárenských organizací vybavených například dispečinky od firmy GDF s.r.o.

Podobně může náš server exportovat soubory typu TXT, CSV, SQL apod. a to jak na vyžádání cílového serveru, tak automaticky po obdržení dat ze stanice.