STELA - telemetrická stanice, GSM/GPRS datalogger

Robustní telemetrická stanice s dlouhou dobou provozu do míst bez síťového napájení

 

Malá telemetrická stanice STELA-3, datalogger

Telemetrické stanice - GSM/GPRS dataloggery STELA 3. generace jsou díky své vysoké mechanické odolnosti a velmi dlouhé době provozu bez výměny napájecích baterií vhodné pro měření v podzemních prostorách kanalizačních sítí, v předávacích šachtách, ve vodojemech a všude tam, kde není možnost připojit měřící stanici - datalogger ke zdroji externího napájení.

Telemetrická stanice - GSM/GPRS datalogger splňuje vysoké požadavky na bateriově napájené přístroje především díky své unikátní konstrukci, která  vedle vlastní elektroniky s velmi malou proudovou spotřebou obsahuje 2 až 4 napájecí lithiové baterie o maximální kapacitě více než 50 Ah. Tyto baterie mají zároveň velmi malé samovybíjení a proto dokáží napájet telemetrickou stanici s připojenými snímači a senzory po dobu i více než 10 let při každodenním předávání změřených dat do databáze na server prostřednictvím vestavěného GSM/GPRS modemu.

Z telemetrických stanic STELA-3 tak  lze vytvářet rozsáhlé monitorovací sítě nezávislé na vnějším napájecím napětí a lze je také kombinovat do jednoho systému se sofistikovanějšími telemetrickými stanicemi H7, M4016, nebo s malými DataLoggery H1 a H40.

Charakteristika GSM/GPRS dataloggeru STELA

 • Doba provozu až 10 let bez výměny baterií
 • Pulsní vstupy pro REED a OPTO snímače průtoku
 • Proudové vstupy pro snímače tlaků a hladin
 • Rozhraní RS485 pro připojení mnoha externích snímačů
 • GSM/GPRS modul pro pravidelné přenosy dat na server v internetu (telemetrická stanice)
 • Integrovaný systém varovných a info SMS zpráv
 • Velmi nízké provozní náklady
 • Moderně navržená elektronika, úsporný RISC mikroprocesor, bohaté programové vybavení
 • Robustní kovové pouzdro s vysokým krytím
 • Nízká cenaSTELA-3

Typické použití

 • Sledování okamžitých i minimálních nočních průtoků včetně bilancí, dálkové odečty stavů vodoměrů.
 • Kontinuální sledování průtoků, tlaků a hladin v měrných šachtách nebo ve vodojemech.
 • Monitorování hladiny podzemní vody.
 • Výstavba sítě dešťoměrných a limnigrafických stanic.
 • Monitorování technologie nebo ostraha objektů.

Kompaktní provedení dovoluje umístit stanici i do velmi malých prostor a tím ji lépe chránit před vandaly.

Srážkoměrná staniceMechanické provedení

Telemetrická stanice STELA-3 sdružuje datalogger i GSM/GPRS komunikační modul v jednom delším nerezovém válcovém pouzdru o průměru 50 mm s jedním společným napájením. K dispozici je buď varianta se dvěma napájecími články nebo se čtyřmi články (delší mechanické pouzdro; delší výdrž baterií při napájení více čidel, vyšší četnosti měření nebo četnějším datovým relacím na server).
Pouzdro má na svém konci oko, za které je možné datalogger STELA pověsit, případně zamknout zámkem. Standardně je ke stanici dodáván nerezový držák s montážní krabičkou, ve které se připojují čidla.

Datahosting

Telemetrická stanice STELA-3 využívá datahosting zřízený na serveru výrobce, který byl původně určen pro sofistikovanější telemetrické stanice M4016. Uživatel tak nemusí zřizovat vlastní server ani zajišťovat jeho provoz a údržbu.
Oprávněným uživatelům jsou data uložená na serveru kdykoliv přístupná přes standardní webový prohlížeč.
Server kromě grafické a tabulkové vizualizace umožňuje také statistické výpočty bilančních průtoků, vyhledávání mezních hodnot a exporty dat v několika formátech z databáze do vyhodnocovacích nebo dispečerských programů a další funkce.

Programové vybavení

Ke každému záznamovému kanálu měřící stanice STELA lze přiřadit jeho specifický název (odtok VDJ, ...) , počet desetinných míst pro měření i archivaci, jednotky, měřící metodu a mnoho dalších parametrů. Interval archivace je nastavitelný samostatně pro každý kanál. STELA-3 podporuje přechod na četnější záznam vybraných veličin po překročení nastavených mezí (limitní alarm) nebo po rychlé změně hodnoty (gradientní alarm).

Stanice umožňuje provádět výpočet okamžitého průtoku z pulsů vodoměru (snímače REED a OPTO). Umí sledovat denní a celkové proteklé objemy od instalace. K dispozici jsou výpočtové funkce nad měřícími kanály (součet, klouzavý součet nebo průměr, rozdíl, trend, korekce polynomem 2.řádu) s výstupem do samostatného kanálu i do SMS.

STELA sestava do vrtu

Vestavěný GSM/GPRS modul

Zajišťuje realizaci vzdálené komunikace telemetrické stanice se serverem (uživatelem). Umožňuje předávání naměřených dat do databáze na server v nastavených časech či při alarmech a rozesílání varovacích či informativních SMS zpráv. Velmi užitečná je i možnost parametrizace telemetrické stanice a upgrade firmware na dálku přes Webový prohlížeč. Ke stanici STELA-3 se dodává vnější magnetická anténa s kabelem dlouhým 4 m nebo krátká prutová anténa.

Zpracování dat na serveru - datahosting

okno-datahosting

Bohaté programové vybavení serveru umožňuje kromě tabulkového zobrazení změřených hodnot také jejich grafické zobrazení, průměrování, vyhledávání mezních hodnot, výpočty proteklého množství, tisk naměřených dat ve formě zprávy, export do textového souboru nebo přes SQL server, rozesílání e-mailů a mnoho dalších funkcí. Jejich počet se stále zvyšuje jako reakce na přání mnoha uživatelů služeb datahostingu.

okno-datahosting-vrt

Příklad použití: Telemetrická stanice STELA umístěná v zhlaví vrtu monitoruje výšku hladiny ve vrtu, její nadmořskou výšku a zároveň sleduje měřící rozsah ponorného tlakového snímače hladiny. Při poklesu hladiny ve vrtu k dolnímu červenému pásu označenému 0,5 m, odešle stanice varovnou SMS upozorňující na možnost obnažení snímače hladiny. Naopak při stoupnutí hladiny k horní mezi měřícího rozsahu upozorní varovná SMS na možnost překročení dovoleného měřícího rozsahu snímače hladiny.

 

Základní technické parametry
ParametrHodnota
Počet analogových vstupů2 proudové vstupy (0)4-20 mA
Počet pulsně-binárních vstupů2 pulsně-binární vstupy
Počet analogových záznamových kanálů8 měřících, 7 kontrolních
Počet binárních záznamových kanálů8
Vstup RS4851
Kapacita datové paměti2 MB (až 300.000 hodnot)
Hmotnost1,3 kg (1,8 kg)
Pracovní teplota-30 °C až +65 °C
Napájecí baterieLithiové nedobíjecí 3,6V/16Ah, 2 (4) ks
Rozměryválcové pouzdro 50 mm x 350 mm  (500 mm)
GSM/GPRS900/1800 Mhz, Class 12 (4Rx/4Tx, 5MAX)
Dokumentace: 
Datasheet
Manuál
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
Datasheet