Nástroj pro nastavení parametrů sond a snímačů

Program je určen odborníkům a slouží k nastavení či změně interních parametrů sond a snímačů vyráběných společností FIEDLER AMS.

Nastavovat lze vybrané senzory vybavené sběrnicí RS485. Pomocí programu lze provádět například nastavení komunikační adresy, změnu komunikačního protokolu z FINET na Modbus RTU a opačně (má-li daný připojený snímač pro toto podporu), nastavení a kalibraci vybraných parametrů a další.

Pro propojení mezi PC a nastavovanou sondou/snímač lze použít převodník USB-485 nebo USB-485-SV, který je doplněný o šroubovací svorky a napájecí kablík ke svorkám akumulátoru 12 V.

Software ProbeSet je dostupný na stránkách výrobce po přihlášení v centru pro stahování.

Související produkty: