Sběr a zobrazení naměřených dat z vodoměrných stanic

Všechna data získaná z vodoměrných stanic se prostřednictvím GSM/GPRS sítě předávají na server provozovatele nebo náš server https://stanice-fiedler-magr.cz. Interval sběru dat je nastavitelný a obvykle se pohybuje mezi 15 minutami až 1 hodinou. Při zvýšené vodní hladině se tento interval ještě automaticky zkracuje. Sběr a zobrazení naměřených dat z vodoměrných stanic

Naši klienti mající přístup k výše uvedenému serveru mohou jeho prostřednictvím provádět vzdálenou parametrizaci stanic a konfigurovat grafickou prezentaci změřených dat na serveru. Podrobně jsou služby serveru popsány v aplikaci „Sběr a zpracování dat“.

Server www.hladiny.cz

Na volně přístupném serveru www.hladiny.cz jsou zobrazovány data z velké většiny instalovaných vodoměrných a srážkoměrných stanic. Server na mapovém podkladu ukazuje jak rozmístění jednotlivých stanic, tak malé dvoudenní informativní grafy i podrobné velké týdenní grafy.

Mapa LVS

Více onformací o této aplikaci najdete zde nebo na samotném serveru www.hladiny.cz.  

Virtuální stanice

Sběr a zobrazení naměřených dat z vodoměrných stanic Mezi užitečné funkce hlavního serveru patří například možnost daná uživateli systému, aby si vytvořil takzvanou virtuální stanici, jejíž jednotlivé kanály budou tvořit skutečné měřící kanály převzaté z různých telemetrických stanic uživatele. Když takto do jedné virtuální stanice vložíte kanály až z 8-mi po sobě jdoucích limnigrafických stanice na jednom toku, budete po výběru této virtuální stanice na první pohled vidět, jak postupuje po toku nárůst či odeznívání vysoké vody například po vydatném dešti spadlém v horní části daného toku.

Sledovací agent

Na našem hlavním serveru je v provozu také služba nazvaná „Sledovací agent“, která dovoluje přednastavit podmínky, po jejichž dosažení bude automaticky na vybrané e-mailové adresy rozeslán předem připravený upozorňující email. Uživatelé našich stanic se tak mohou nechat varovat například o nízkém napájecím napětí akumulátoru ve stanici, o výpadku datového přenosu, o dosažení limitních hodnot na vybraných měřících kanálech a mnoho dalších funkcí.

Dokumenty: