Dobré zprávy obrazem

Sledování povrchových vod

Sledování povrchových vod

Moldávie - vodoměrná stanice Telenesti osazená telemetrickou jednotkou M4016 a ultrazvukovým snímačem hladiny. Tato stanice byla osazena přístroji ve spolupráci se společností Aquatest a.s.

Sledování povrchových vod

Sledování povrchových vod

Naše univerzální vodoměrné stanice používají na svých důležitých měrných profilech podniky Povodí, ČHMÚ a města i obce. Datové přenosy ze stanic prostřednictvím sítě GSM/GPRS, datahosting a vizualizace dat na internetu, integrován systém varovných SMS, vstupy pro připojení srážkoměru a kvalitativních sond.

Sledování povrchových vod

Sledování povrchových vod

Vodoměrná stanice Kroměříž - hlásný profil kategorie A - osazená telemetrickou stanicí M4016-G3

Sledování povrchových vod