Dobré zprávy obrazem

Protipovodňový varovný systém

Protipovodňový varovný systém

Měřící stanice s integrovaným systémem varovných SMS, data přenášena na internet sítí GPRS, graf s aktuálním vodním stavem přístupným přes mobilní telefon, provoz z akumulátoru, nízké pořizovací i provozní náklady, dodání včetně paušální SIM karty, kompatibilita se systémem stanic provozovaných ČHMÚ a podniky Povodí.

Protipovodňový varovací systém

Protipovodňový varovací systém

Kromě limitních alarmů je protipovodňový systém založený na stanicích M4016 také schopen upozornit na rychlý nárůst sledované vodní hladiny (strmostní alarm) a na přívalový déšť (překročení přednastaveného srážkového úhrnu za nastavené časové období).

Protipovodňový varovný systém