Měření intenzity a množství dešťových srážek - lokální výstražný systém

srážkoměr SR03 člunkový 0,1 mm / puls, intenzita deště

Pro měření dešťových srážek nabízíme člunkové srážkoměry SR02 a SR03 se sběrnou plochou 200cm2 a 500 cm2. Větší srážkoměr SR03 (na obrázku vpravo) má rozlišení na jeden puls 0,1mm srážek, menší srážkoměr SR02 má rozlišení 0,2 mm / puls. Ke oběma typům srážkoměrů dodávám nerezový stojan s betonovou základovou dlaždicí pro rychlé a snadné umístění srážkoměru v terénu.

Srážkoměry mají pulsní výstup, který se připojuje k dataloggeru nebo k telemetrické stanici. Naše společnost vyrábí několik typů telemetrických jednotek od malých stanic bez displeje (STELA-3, H40) až po sofistikované řídící a monitorovací systémy (H3, H7, Q2, M4016), které kromě srážek mohou sledovat i mnoho dalších veličin - rychlost a směr větru, relativní vlhkost a teplotu vzduchu, atmosférický tlak, půdní vlhkost, hladinu spodní i povrchové vody a další.

Ze srážkoměrných stanic postavených na jednotkách H3, Q2, M4016, STELA nebo H1 lze výhodně budovat lokální výstražné systémy pro obce a města. Stanice mohou sledovat klouzavé srážkové úhrny za různé časové období od jednotek minut až po desítky hodin a po překročení přednastavených hodnot rozeslat varovné SMS a zároveň ihned předat změřená data do databáze na server (grafy pro mobilní telefony i podrobné grafy přístupné přes webový prohlížeč).  

srážkoměrná stanice, grafy, varovný systém

Všechny telemetrické stanice mají kromě pulsního vstupu také  vstup pro snímač teploty vzduchu nebo vlhkosti půdy. Je-li srážkoměr součástí většího měřícího systému, obvykle se připojuje ke stanici H3 nebo M4016, která tvoří základ takovýchto měřících sestav. Má-li však pracovat srážkoměr samostatně, pak je výhodnější použít pro měření a přenos srážek na server menší stanici STELA-3 nebo H1. Menší rozměry stanice, její nižší pořizovací cena a výdrž bez výměny napájecí baterie až 8 roků provozu upřednostňují tyto svým způsobem jednoúčelové stanice před univerzální stanicí M4016-G3.

Měření intenzity a množství dešťových srážek  

Všechny telemetrické stanice také obsahují programové procedury, které provádějí výpočet klouzavého součtu srážek za nastavené časové období a mohou tak prostřednictvím zabudovaného GSM/GPRS modulu upozornit vybraný okruh osob na překročený srážkový úhrn. Takovéto varování lze nastavit například na detekci přívalového deště v místě měření, nastaví-li se sledovaný časový interval řádově na desítky minut.

Vhodným doplňkem takovéto stanice může být také snímač půdní vlhkosti, který procentuálně vyjadřuje nasycenost půdy vodou.

Dokumenty: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál
Manuál