Sledování průtoků a hladin na malých vodních tocích

Sledování průtoků a hladin na malých vodních tocích Velmi častou aplikací našich telemetrických stanice M4016-G3, H3 nebo Q2 je vybudování malých i větších vodoměrných míst pro potřeby výzkumných ústavů, univerzit a organizací s celostátní působností jako jsou například Podniky Povodí a ČHMÚ.

limnigraf, měření hladiny a průtoku Naše firma také zajišťovala instalaci velkého množství malých měrných přelivů na potocích a větších stružkách, které dovolují následně z výšky hladiny průběžně počítat okamžitý průtok i celkové proteklé množství vody.

Programové vybavení stanice M4016 obsahuje přednastavené konzumpční rovnice pro základní typy měrných přelivů. U různě kombinovaných a nestandardních tvarů měrných přelivů lze do stanice zadat závislost mezi výškou hladiny a okamžitým průtokem přelivem formou tabulky.

Sledování průtoků a hladin na malých vodních tocích Stanice kromě měření kvalitativních a kvantitativních veličin také často slouží jako varovný protipovodňový systém s lokální působností - Lokální výstražný systém. Mezi adresáty varovných SMS pak obvykle patří starostové místních obcí, hasičské záchranné sbory a konkrétní lidé mající obydlí v ohroženém území.

 

Dokumenty: 
Ceníky
Datasheet
H7
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Q2
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál