Měření výšky a vodní hodnoty sněhové pokrývky

Aktuální výška sněhové pokrývky v horských oblastech a její odpovídající vodní hodnota mohou být důležitým prvkem při vytváření prognóz případného ohrožení níže položených oblastí záplavou z tajícího sněhu, a to zvláště ve spojení s mimořádnou srážkovou činností spojenou často s příchodem teplé fronty.

Stanice pro měření výšky a hmotnosti sněhu

Právě pro sledování množství "vody" uskladněné ve formě sněhu v horských oblastech naší republiky jsme v posledních letech dodali a instalovali pro Český hydrometeorologický ústav více než 10 takovýchto měřících stanic.

Telemetrické stanice M4016

Všechny stanice jsou založeny na ověřených telemetrických jednotkách M4016-G3, které jsou umístěny na 3 m vysokých meteorologických stožárech. Změřená data jsou automaticky předávána několikrát za hodnimu do databáze ČHMÚ k dalšímu zpracování.

Měření výšky sněhové pokrývky

Výška sněhové pokrývky je měřena ultrazvukovým snímače US4200/RK, který je pro zvýšení přesnosti měření vybaven radiačním krytem a má pro tentopřípad speciálně nastaven měřící algoritmus.

Stanice pro měření výšky a hmotnosti sněhuStanice pro měření výšky a hmotnosti sněhu

Měření vodní hodnoty sněhové pokrývky

Vodní hodnota sněhové pokrývky se měří pomocí hydrostatického snímače tlaku, který je umístěn ve speciálním, 10 cm vysokém sněhovém polštáři o průměru 3 m. Polštář je naplněn ekologicky nezávadnou nemrznoucí směsí a je překryt vrstvou písku a štěrku, aby jeho povrch splýval s okolím. Velká plocha polštáře snižuje chybu měření danou soudružností sněhové pokrývky na okrajích polštáře.

Měření a záznam dalších veličin

Ke sněhoměrným stanicím je kromě výše uvedených čidel na sledování hmotnosti a výšky sněhové pokrývky časo připojeno i množství dalších snímačů. Vedle měření teplot vzduchu a půdy v různých hloubkách, rychlosti a směru větru nebo relativní vlhkosti vzduchu je to například i překlápěcí člunkový objemový průtokoměr pro stanovení množství a intenzity odtékající tající vody z plochy definované sněhovým váhovým polštářem.

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Manuál
Související řešení: