Měření výparu

měření výparu

Sestava pro měření výparu s každodenním předáváním změřených dat na server

  • Automatické řízené doplňování a čerpání vody
  • Měření teplot, RV, rychlosti a směru větru, globální radiace
  • Standardní plocha výparoměru 0,3 m2 (GGI 3000)
  • Možnost dalšího rozšiřování měřených veličin (pH, vodivost, ...)
Výparoměr VYPAR-1200

Stacionární výparoměr třídy A s plochou 1,14 m2 

  • Automatické dopouštění odpařené vody a čerpání přebytečné dešťové vody
  • Sestava obsahuje měrnou nádobu a řídící elektroniku s čerpadly, konev, snímač hladiny a solární panel s akumulátorovým boxem
  • Variantně se sestava nabízí doplněná o záznamovou jednotku H1 nebo H40