Snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu RVT11

Aplikace vlhkoměrů RVT80, RVT81

Snímače relativní vlhkosti a teploty vzduch RVT80 i RVT81 mají široké aplikační uplatnění:  

  • Meteorologické stanice, sledování biosystémů   
  • Monitorování procesů v laboratořích
  • Monitorování skladů
  • Klimatické komory a sušící provozy
  • Vysoké školy, vývojová a výzkumná pracoviště
  • Inteligentní řízení budov
  • Muzea, depozitáře a památkové objekty
Základní popis vlhkoměrů

vlhkoměry RVT80 a RVT81 jsou určeny pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Vlhkoměr RVT11 navíc obsahuje teplotní čidlo Pt100 třídy přesnosti A včetně měřící elektroniky.

Vlhkoměr se připojuje přes rozhraní RS485 dodávaným kabelem s konektorem M12 k záznamové jednotce H3, H7, STELA nebo k Hydro loggerům H1, H7, H40. Oba snímače komunikují s připojenou jednotkou pod protokolem FINET nebo Modbus RTU.

Součástí dodávky vlhkoměru může být i radiační kryt RK5 nebo RK7, který zabraňuje ovlivňování měřené teploty sálavým teplem a zároveň ochraňuje snímač před přímým působením deště a slunečního záření.

Cenově zvýhodněný vlhkoměr RVT80 nepoužívá pro měření teploty vzduchu přesný teplotní rezistor Pt100 ale kombinovaný polovodičový senzor, u kterého výrobce deklaruje přesnost měření ±0,3 °C pro 25 °C s dodatečnou možnou chybou ±0,1 °C na každých 10 °C od deklarované vztažné hodnoty 25 °C. Pro velkou skupinu aplikací je tato přesnost měření teploty vzduchu dostačující. 

Měření relativní vlhkosti vzduchu

Vlhkoměry RVT80 a RVT81 používají pro měření vlhkosti a teploty vzduchu kombinované kompaktní čidlo SENSIRION SHT85, u kterého je výrobcem deklarovaná přesnost měření relativní vlhkosti vzduchu lepší než 1,8% v rozsahu od 0 do 90% RV a lepší než 3% ve zbývajícím měřícím rozsahu od 0 do 100% RV. Rozlišení relativní vlhkosti vzduchu je 0,1 % RV.

Měření teploty vzduchu

Senzor SENSIRION SHT85 měří také teplotu vzduchu s přesností ±0,3 °C při 25 °C. Maximální možná chyba integrovaného teplotního čidla se zvyšuje s rostoucí nebo klesající teplotou a v mezních hodnotách svého měřícího rozsahu -40 °C až +80 °C dosahuje hodnoty až ±1,5 °C.

Pro přesná měření teploty vzduchu obsahuje vlhkoměr RVT81 teplotní senzor Pt100-A a velmi přesnou a stabilní vyhodnocovací elektroniku převzatou od teplotní sondy TEP01. Typická chyba měření teploty nepřesahuje 0,1°C v rozsahu od -20°C do +50°C. V celém pracovním rozsahu od -50°C do +80°C je pak typická chyba měření teploty menší než 0,3 °C. Vysoká přesnost a stabilita měření dovoluje používat i vysoké rozlišení měřené teploty, které může uživatel nastavit v připojené záznamové jednotce. Sonda pracuje s minimálním šumem bez výkyvů i s rozlišením 0,001°C.

Obsazení měřících kanálů

Vlhkoměr RVT80 obsahuje dva měřící kanály a vlhkoměr RVT81 tři měřící kanály. První kanál je vždy obsazen změřenou hodnotou relativní vlhkosti vzduchu a druhý měřící kanál je obsazen teplotou vzduchu získanou z kompaktního senzoru SHT85.

Třetí měřící kanál (pouze u snímače RVT81) obsahuje hodnotu teploty vzduchu měřenou pomocí teplotního čidla Pt100-A.

RVT11 s konektorem

Připojení vlhkoměrů RVT80 a RVT81 k záznamové jednotce

Změřená hodnota relativní vlhkosti a teploty vzduchu je do připojené záznamové jednotky přenášena po sériové sběrnici RS485. Tento způsob komunikace vylučuje vznik dodatečné chyby měření na straně analogového vstupu záznamové jednotky a navíc dovoluje po jedné komunikační lince přenášet hodnoty z několika měřících kanálů sondy. Další výhodou sériové komunikace RS485 je možnost paralelního připojení více vlhkoměrů k jedné záznamové jednotce. Vlhkoměr komunikuje na sběrnici RS485 pod protokolem FINET (Modbus RTU) a proto jej lze bez problému připojit ke všem jednotkám FIEDLER (H1, H3, H40 nebo STELA).

Změřená data z těchto telemetrických stanic jsou automaticky přenášena (prostřednictvím GSM/GRS sítě) do zabezpečené databáze na internetu a přístupná oprávněnému uživateli prostřednictvím standardního webového prohlížeče (grafy, tabulkové přehledy, exporty dat do PC klienta,  tisky zpráv a grafických přehledů, ...).

Grafy a tabulky přístupné přes internet

Mechanické provedení

Tělo vlhkoměrů RVT80 i RVT81 tvoří plastový obal o průměru 16 mm a délce 72 mm, ve kterém je umístěna veškerá měřící, vyhodnocovací a komunikační elektronika snímače. Vlhkoměr je na jedné straně opatřen kruhovým konektorem standardu M12 s napájecím a komunikačním párem pinů. Druhá strana těla vlhkoměru nese kombinovaný senzor relativní vlhkosti SHT85 a případně i teplotní rezistor Pt100-A (RVT81).

Měřící senzory jsou překryty jednoduchým prodyšným plastovým krytem s velmi nízkou teplotní setrvačností, který zabraňuje mechanickému poškození senzorů a zároveň neovlivňuje přesnost měření vlhkoměru.   

Sonda RVT11/RK

Obvykle se vlhkoměry umisťují do radiačního krytu RK5 nebo RK7, který lze spolu s vlhkoměrem objednat u jeho dodavatele. Součástí dodávky radiačního krytu je i univerzální nerezový držák.

Dokumentace: 
Aplikace
Datasheet
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet