HFP01 - snímač tepelného toku

HFP01 - snímač teplotního toku

HFP01 je senzor pro měření tepelného toku v půdě nebo tepelného toku procházejícího stavebními konstrukcemi. Tělo senzoru je vyrobeno ze směsi keramiky a plastu a má velmi malý vlastní tepelný odpor.

Při měření tepelného toku daným objektem může být senzor HFP01 v tomto objektu již zabudován nebo jej lze k objektu také zevně připevnit.

Princip činnosti

Snímač senzoru převádí tepelnou energii na elektrickou energii pomocí série termočlánků, které měří rozdílové teploty povrchů keramicko-plastového těla. Výstupním signálem HFP01 je malé stejnosměrné napětí úměrné tepelnému toku a snímač přitom nepotřebuje ke své činnosti žádné externí napájení. Polarita výstupního napětí určuje směr tepelného toku.

Snímač HFP01 může být přímo připojen k MINILOGU nebo prostřednictvím zesilovače i ke stanici M4016. Pro měření výstupního signálu a tedy i tepelného toku lze samozřejmě použít i milivoltmetr s odpovídajícím napěťovým rozsahem. 

Při výpočet tepelného toku musí být napětí snímače děleno jeho citlivostí. Ta je dána konstantou snímače a každý senzor ji má uvedenou v průvodní dokumentaci. Typická hodnota této konstatnty je 50 uV / Wm2. Výpočet je automaticky zajišťován v MINILOGU i v jednotce M4016 po nastavení multiplikativního koeficientu A1 v příslušném měřícím kanálu.

Použití

HFP01 lze použít pro měření tepelného odporu stavebních konstrukcí a tepelné vodivosti dle norem ISO 9869, ASTM C1046 a ASTM 1155. Kalibrace odpovídá standardům (Národní fyzikální laboratoře, GB) pro teplotní vodivost a odolnost dle norem ISO 8302 a ASTM C177.

Místo měření by mělo být vybaveno alespoň dvěma seznzory, které zajistí prostorové průměrování tepelného toku. Pro snížení počtu výstupních signálů mohou být tyto senzory zapojeny do série s jedním výstupním napětím.

Při měření tepelného toku v půdě a při požadavku vysoké přesnosti měření je vhodnější použít model HFP01SC (samokalibrovatelný se zabudovanou topnou destičkou). Cena tohoto snímače je však více než dvojnásobná v porovnání se snímačem HFP01.

Základní technické parametry
Parametr Hodnota
Citlivost

50 µV/W.m-2

Teplotní rozsah-30 °C až +70 °C
Teplotní odpor senzoru< 6,25 10-3 K.m2 /W
Rozsah měření+2000 až -2000 W.m-2
Typická přesnost měření (během 12hod.) +5 až -15% v běžné půdě, +5 až -5% ve zdech
Rozměryprůměr 80mm
tloušťka 5mm
Standardní délka kabelu
5 metrů
Dokumentace: 
Datasheet
Document
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Datasheet