H531 hladinoměr do studní, jímek a nádrží

Zobrazovací jednotka hladinoměru H531 s ponorným snímačem hladiny TSH27 tvoří sestavu určenou pro měření výšky hladiny ve studních, vrtech, nebo v jímkách a retenčních nádržích dešťových vod. H531 Hladinoměr do studny, vrtu, jímky a retenční nádrže

Charakteristika

 • Bateriový provoz  
 • Základní typy snímačů s měřícími rozsahy 0..10 m nebo 0..25 m výšky hladiny vody
 • Nerezové provedení těla snímače s odolným PUR kabelem
 • Propojovací kabel bez kompenzační kapiláry zlevňuje měřící sestavu zejména při instalacích do vrtů (dlouhý kabel)
 • Instalace snímače ponořením za PUR kabel nebo zašroubováním do 1/2" návarku
 • Binární výstup pro řízení čerpadla, elektroventilu nebo zvukové či světelné signalizace
 • Rychlé nastavení i změna parametrů hladinoměru pomocí 3 tlačítek a displeje
 • Možnost externího napájení ze zdroje 12 V
 • Grafické zobrazení měřených hodnot na displeji jednotky za vybrané časové období (1 hod .. 10 týdnů)
 • Možnost automatického předávání změřených dat do databáze v internetu prostřednictvím GSM/GPRS sítě (varianta H531-G)
 • Datahosting na stránkách výrobce - grafy a tabulky změřených hodnot přístupné uživateli přes webový prohlížeč prakticky odkudkoliv

Základní popis

Tento levný hladinoměr H531 nemá datovou paměť a neumožňuje proto funkci dataloggeru. Pro zobrazení měřených hodnot se využívá zobrazovací schopnost grafického displeje, který informuje obsluhu o vývoji hladiny v čase, přičemž zobrazovací interval displeje je nastavitelný řádově od jednotek hodin do několika týdnů.

Z důvodu šetření energie napájecí baterie je displej přístroje vypnutý a zapíná se na krátkou dobu jen po stisku některého z ovládacích tlačítek. Součástí přístroje je i binární výstup pro ovládání externího relé v závislosti na nastavených limitech hladiny. Parametrizace se provádí pomocí tlačítek a displeje.

Elektronické zapojení hladinoměru dovoluje vedle levného snímače TSH27 i připojení běžného snímače hladiny s výstupem 4-20 mA. Tato možnost rozšiřuje použití hladinoměru i pro měřící rozsahy, které snímač TSH27 nenabízí.   

Protože hladinoměr je primárně napájen z baterie, nevyžaduje ke svému provozu přítomnost externího napájecího napětí. Externí napájení přístroje je však možné a dovoluje vedle nepřetržitého měření i trvalé zapnutí podsvětleného grafického displeje.

Vzdálený přístup k měřené výšce hladiny přes internet

H531 Hladinoměr do studny, vrtu, jímky a retenční nádrže

Variantně lze již ve výrobě přístroj vybavit GSM/GPRS komunikačním modulem (H531-G), který jednou denně předává změřené hodnoty na serveru výrobce, kde jsou přístupné ve formě grafu nebo tabulky uživateli.

H531 Hladinoměr do studny, vrtu, jímky a retenční nádrže

Provozní náklady datahostingu včetně nákladů na datové přenosy v GSM síti jsou pro prvních 5 let provozu obsaženy v pořizovací ceně hladinoměru. Poté lze zakoupit pokračování těchto služeb formou datového balíčku za cenu od 290,- Kč / rok (viz ceník výrobce).

Cenové zvýhodnění služeb datahostingu a datových přenosů v rámci pořízení přístroje a následně i čerpání datahostingu formou datového balíčku se vztahuje pouze na jeden hladinoměr H531-G provozovaný jedním uživatelem.

Protože bateriově napájený hladinoměr H531-G nevyžaduje externí napětí a obsahuje GSM/GPRS komunikační modul, lze jej s výhodou použít pro sledování výšky hladiny i v odlehlých lokalitách bez trvalé přítomnosti uživatele (chaty a chalupy, zemědělství a chov skotu, rybářství, ...).

Ovládání čepadla nebo dopouštěcího ventilu

Tranzistorový výstupní signál hladinoměru může spínat vnější relé podle uživatelsky nastavených parametrů. 

Řízené dopouštění:

hladinoměr H531 dopouštění

Řízené čerpání:

Hladinoměr H531 čerpání

Snímač hladiny TSH27

Princip měření: Snímač TSH27 používá absolutní tlakový senzor, který měří hydrostatický tlak  vody nad snímačem spolu s atmosférickým tlakem vzduchu. Napěťový výstupní signál snímače je ve  vyhodnocovací jednotce H531, po odečtení atmosférického tlaku vzduchu měřeného jednotkou, přepočítán na výšku samotné hladiny. Použití principu absolutního měření tlaku dovoluje připojení snímače k hladinoměru H531 3 žilovým kabelem bez obvyklé kompenzační kapiláry a významně tak snížit  cenu měřící sestavy.

H531 Hladinoměr do studny, vrtu, jímky a retenční nádrže

Měřící rozsah snímače TSH27 je 0 až 10 m (TSH27-10) nebo 0 až 25 m (TSH27-25). Měřícímu rozsahu odpoví-dá i základní délka propojovacího PUR kabelu, kterým je snímač vybaven.

Alternativní snímače hladiny

Pomocí přepínačů a propojek lze zvolit alternativní typ připojovaného snímače hladiny: sondy s proudovým výstupem 4-20 mA a keramickou membránou pro silně znečištěnou vodu (LMK809) nebo nerezovou membránou pro obecné použití (TSH35).

Instalace snímače hladiny

Snímač stačí jednoduše spustit po kabelu do měřeného objektu (studny, jímky, ...) do takové polohy, aby i při předpokládané minimální hladině byl stále ponořený a přitom nebyl při maximální výšce hladiny v měřeném objektu překročen měřící rozsah snímače 10 m (25 m).

V případě potřeby lze propojovací kabel snímače prodloužit. Z důvodu spolehlivosti provozu však doporučujeme umístit jednotku H531 do blízkosti měření aby nedocházelo při bouřkách k indukování přepětí do propojovacího kabelu nebo k vyrovnávání rozdílných zemních potenciálů.

H531 Hladinoměr do studny, vrtu, jímky a retenční nádrže

 

Základní parametry:

Snímače hladiny TSH27

tenzometrický snímač absolutní, kompenzace tlaku vzduchu v H531

Měřící rozsah snímače:  0..10 m v.s. (snímač TSH27-10) nebo 0..25 m v.s. (snímač TSH27-25)

Přesnost měření:  2,5 % z měřícího rozsahu

Propojovací kabel snímače:  PUR kabel 3x 0,25; délka 10 m volitelně 25 m (TSH27-10) nebo 30 m (TSH27-25)

Materiál snímače: nerezová ocel, polyuretanová izolace kabelu

Rozměry: průměr 27 mm, 1/2" montážní závit, výška 70 mm

Hmotnost: 350 g bez kabelu

 

 

Hladinoměr H531

vyhodnocovací a zobrazovací jednotka s měřením tlaku vzduchu

H531 Hladinoměr do studny, vrtu, jímky a retenční nádrže

Displej: podsvětlený LCD displej, grafické zobrazení až 72 měřených hodnot

Klávesnice: 3 kapacitní hmatníky pro ruční nastavení parametrů

Analogový vstup: napěťový 0-5 V nebo proudový 4-20 mA (volba pomocí propojek)

Číslicový vstup: RS485 (master) pro připojení alternativního snímače hladiny TSH22

Výstupní napětí pro snímač: 12 V / max. 40 mA

Četnost měření: 5 měř./sec, v bateriovém režimu nastavitelná: 1 min, 10 min a 60 min

Tranzistorový výstup: otevřený NPN kolektor, Umax = 28 V DC, Imax = 300 mA

Komunikační modul (H531-G): pracovní pásmo 2G (GPRS), globální čipová SIM, kreditem 1 MB/měs

Napájecí napětí / proud: 5..28 V DC, proudový odběr typ do 0,1 A (pro 12V)

Rozměry: 120 x 80 x 55 mm, 2 kabelové vývodky pro připojení Unap a relé

Krytí: IP66

 

Dokumentace: 
Datasheet
Manuál
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet