Měření vydatnosti vrtů – čerpací zkoušky

Měření vydatnosti vrtů – čerpací zkoušky Telemetrická stanice M4016-G3 nebo novější univerzální telemetrická stanice H3 či Q2 dokáží za pomoci tlakové ponorné sondy měřit výšku hladiny ve vrtu, dále mají pulsní vstupy pro připojení vodoměrů s pulsním výstupem či analogové vstupu pro indukční průtokoměry s proudovým výstupním signálem 4-20 mA a nechybí jim ani programovatelná spínací relé pro vypínání a zapínání čerpadel. GPRS dataloggery H3 a Q2 obsahují i nastavitelné PID regulátory. Tedy vše potřebné pro řízení automaticky či poloautomaticky prováděných čerpacích zkoušek na vrtech.

Speciální programové vybavení telemetrických jednotek dokáže udržovat požadovaný konstantní průtok vody odebírané z vrtu buď:

1. s pomocí frekvenčního měniče

2. škrcením kulového ventilu umístěného na výtoku z vrtu pomocí servopohonu

Hodnotu okamžitého průtoku lze měnit na dálku přes server nebo pomocí SMS. Nastavený průtok je konstantní nezávisle na aktuální výšce vodní hladiny ve vrtu.

čerpací zkouška

Všechna změřená data včetně okamžiků zapnutí či vypnutí čerpadel a vypočítaných objemů vyčerpané vody jsou ukládána do paměti telemetrické jednotky a následně v pravidelných intervalech přenášena prostřednictvím GPRS sítě do databáze na server.

Stejně tak lze zaznamenávat a do databáze na server přenášet vedle výšky hladiny vody a okamžitého průtoku i teplotu vody, pH, nebo vodivost vody, spotřebovanou elektrickou energii, dešťové srážky, ... - v závislosti na typu a počtu instalovaných snímačů a měřících sond.

Užitečnou může být funkce varovné stanice, kdy například porucha čerpadla nebo překročení limitní úrovně sledované hladiny mohou vyvolat odeslání varovných SMS na předdefinovaná telefonní čísla.

Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet