TMS11A - půdní tenzometry

Sestava půdního tenzometru TMS11A

Charakteristika

 • Měřící rozsah sacích tlaků od 0 do -65 kPa
 • Měření výšky vodní hladiny (zaplavení snímače) od 0 do 3 m v.s.
 • Keramická hlavice o průměru 25 mm
 • Plnění tenzometru přes zabudované kapiláry bez vyjímání snímače z měřícího místa
 • Součástí sestavy 4 vstupový vyhodnocovací modul TM4 nebo WL-TM4-B
 • Automatická kompenzace atmosférického tlaku vzduchu ve vyhodnocovacím modulu (tenzometr včetně kabelového připojení může být i dlouhodobě zaplaven)
 • Číslicový výstup dat přes RS485 nebo bezdrátově ve volném pásmu 868 MHz
 • Výstup kompatibilní s telemetrickými a záznamovými jednotkami FIEDLER

Příklady použití

 • Řízení závlah v zemědělství
 • Výzkumné a monitorovací projekty
 • Snímače nasycení půdy při budování LVS

půdní tenzometr TMS11A

Základní popis

Půdní tenzometr TMS11A slouží k měření sacího tlaku, který je vyvolán působením kapilárních sil vodou nenasycené půdy. Sací tlak například překonávají rostliny při získávání vláhy a má vliv i na transport vlhkosti a roztoků půdou. Tenzometr TMS11A je schopen měřit i hydrostatický tlak vodního sloupce, dostane-li se hlavice tenzometru pod aktuální hladinu podzemní vody.
Keramická hlavice tenzometru s definovanou velikostí pórů zprostředkovává přenos záporných i kladných tlaků z okolí tenzometru do kapaliny uvnitř tenzometru. Hodnota tlaku v kapalině je měřena přesným tlakovým snímačem doplněným o měřící převodník. Spolu s teplotou půdy jsou změřené hodnoty předávány v číslicovém tvaru do připojeného vyhodnocovacího modulu TM4. K jednomu modulu TM4 lze současně připojit až 4 tenzometry TMS11A. Délka připojovacího kabelu mezi tenzometrem a modulem může být až 15 m.
Vyhodnocovací modul TM4 koriguje absolutní tlak získaný z půdních tenzometrů o hodnotu atmosférického tlaku vzduchu. Senzor atmosférického tlaku vzduchu je umístěn v modulu TM4. Výsledný vypočítaný podtlak-přetlak v půdě předává do připojené záznamové jednotky (dataloggeru) přes sběrnici RS485.

Teplotně kompenzovaný snímač

Stěžejní část tenzometru TMS11A tvoří velmi přesný snímač absolutního tlaku se zabudovaným teplotním senzorem. Snímač má již při své výrobě nastaveny korekční teplotní koeficienty, které eliminují jeho teplotní závislost. Chyba měření tlaku je tak v celém měřícím rozsahu menší než 0,3 kPa a dlouhodobá časová stálost snímače je lepší než 0,1kPa / rok.

Instalace TMS11A

Půdní tenzometr TMS11A má průměr 25 mm a dodává se v různých délkách od 20 do 100 cm. Horní konec tenzometru je zakončený kabelovou vývodkou, skrze kterou je ze snímače vyveden komunikační kabel   dlouhý 3 m. Tento kabel lze prodloužit maximálně na 10 m.
Kromě kabelu jsou z kabelové vývodky vyvedeny také plnící a odvzdušňovací kapiláry. Po instalaci tenzometru do požado-vané hloubky v půdě je proto vhodné, aby byl horní konec snímače trvale přístupný právě pro možnost doplňování tenzometru odvzdušněnou (deaerovanou) vodou.

půdní tenzometr TMS11A

Technické parametry

Rozměry hlavice snímače: průměr 25 mm, délka 60 mm

Vstupní hodnota vzduchu keramické hlavice:   - 65 kPa

Materiál těla snímače: Tecaform

Rozměry těla snímače: průměr 25 mm, volitelná délka 200 až 1000 mm

Měření sacích tlaků v rozsahu: 0 kPa až -65 kPa

Měření výšky vodní hladiny (zaplavení snímače): 0 až 3 m vodního sloupce

Přesnost měření tlaku: 0,3 kPa

Měření teploty půdy v rozsahu: 0 až +50 °C

Přesnost měření teploty: 0,3 °C

Systém plnění: rozpojitelné kapiláry o průměru 1 mm, plnění bez vyjímání snímače

Napájecí a komunikační kabel: 4 žilový PUR kabel, délka 3 m, konektor M12

Napájení snímače:  Unap 3,3 V DC / max 1 mA

Krytí: IP67

 

Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H7