Měření na vodovodním řadu, monitoring a řízení, dálkový sběr dat ve vodárenství

Společnost FIEDLER nabízí několik GPRS dataloggerů – telemetrických stanic, které jsou určené pro sledování okamžitých průtoků, tlaků a hladin ve vodojemech, předávacích a měrných šachtách, v úpravnách vody, čerpacích stanicích a v dalších vodárenských objektech. Všechny přístroje je konstrukčně vhodné pro trvalý provoz ve vlhkém a agresivním prostředí.

Měření tlaku a průtoků na vodovodním řadu, hladina VDJ

Všechny přístroje obsahují vestavěný GSM/GPRS modul, s jehož pomocí se změřená data přenášejí do databáze na serveru (datahosting) a v případě mimořádné události se rozesílají varovné SMS.

Malá telemetrická stanice STELA.

Vstupy stanice dovolují připojit 2 OPTO snímače průtoku a 2 REED snímače průtoku nebo jiné binární snímače zaplavení šachty či vstupu do objektu. Kromě toho má tato stanice 2 napěťové vstupy 4-20 mA pro měření tlaků nebo hladin. Vestavný GSM/GPRS modul zajišťuje předávání změřených dat na server a zároveň může v případě zvětšeného průtoku odeslat varovné SMS. Vnitřní lithiové baterie umožňují až pětiletý provoz bez jejich výměny při každodenním odesílání dat na server.

Telemetrická stanice M4016-G3

  Na rozdíl od předchozího dataloggeru má tato stanice 8 pulsních vstupů a 6 analogových vstupů, velký displej pro zobrazení okamžitých i kumulovaných hodnot průtoku i všech ostatních měřených veličin. GSM/GPRS modul je stejný jako u stanice STELA. Napájení stanice je z bezúdržbového gelového akumulátoru, který může být dobíjen např. v noci ze stožáru nočního osvětlení či ze solárního panelu. Bez dobíjení je doba provozu cca 6 měsíců při každodenním odesílání dat na server. Odesílání varovných SMS i další programové vybavení je shodné se stanicí STELA.

HYDRO LOGGER H1

Tento nově vyvinutý přístroj tvoří obdobu malé telemetrické stanice STELA. Na rozdíl od ní má však displej pro usnadnění instalace a umisťování GSM antény do míst se slabým GSM signálem a obsahuje pole svorkovnic uvnitř vnitřního prostoru přístroje, což usnadňuje instalaci a připojení čidel. Počet záznamových kanálů je omezen na 8.

GSM/GPRS/SMS komunikace

Dataloggery standardně obsahují komunikační modul pro předávání dat na server prostřednictvím GPRS sítě. Lze je však také dodat v provedení bez tohoto modulu a data z přístroje načítat kabel do připojeného PC. V tomto případě je potřeba mít na PC nainstalovaný program MOST.

OPTO snímač k vodoměru Měření tlaku a průtoků na vodovodním řadu

Ke stanicím můžeme dodat také vhodný typ OPTO snímače podle používaného průtokoměru. Jedná se o modernizovaný OPTO snímač řízený mikroprocesorem s velmi nízkou proudovou spotřebou. 

Snímání tlaků a hladin

Námi dodávané tlakové snímače hladiny mají upravené napájecí napětí aby je bylo možno přímo připojit ke všem výše uvedeným telemetrickým stanicím. Pro snímání hladin dodáváme standardní ponorné snímače nebo snímače určené pro instalaci do návarků (nižší cena).

Připojení dalších senzorů a snímačů

Kromě výše uvedených čidel lze ke všem přístrojům připojit i další obvyklé snímače průtoku, kterými mohou být např. indukční nebo ultrazvukové průtokoměry.

Programové vybavení serveru

Měření tlaku a průtoků na vodovodním řadu Data uložená v databázi na serveru jsou oprávněným klientům přístupná přes webový prohlížeč. Data lze ze serveru stáhnou do vlastního PC, lze tisknout přehledové tabulky o denních a měsíčních průtocích, samozřejmostí je možnost konfigurace vlastních grafů pro Rychlý náhled naměřených dat a nechybí ani speciální funkce, kterými je např. automatické vyhledávání denních minimálních průtoků pro včasné odhalení postupně se rozvíjejících netěsností či automatické rozesílání e-mailů po splnění přednastavených podmínek a mnoho dalších funkcí.

Dokumenty: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
H7
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Q2
Datasheet
Datasheet
Manuál
Manuál
Manuál